ห้างหุ้นส่วน พาเพลิน ฟู้ด จำกัด

Viewed - 12

รูปแบบกิจการ ห้างหุ้นส่วน พาเพลิน ฟู้ด จำกัด

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารและขนม ประเภทสาหร่ายทอด ข้าวแต๋น

0.0042