บริษัท ไมคอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

Viewed - 146

รูปแบบกิจการ บริษัท ไมคอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

0.0027