บริษัท ฟาเรนไฮต์ 89 จำกัด

Viewed - 17

รูปแบบกิจการ บริษัท ฟาเรนไฮต์ 89 จำกัด

บริษัทโฮลดิ้งที่มีการประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก

0.0047