Results For : All Listings

บริษัท ไทย เฟมัส จำกัด

ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commeroe)ในสินค้าเกี่ยวกับสินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด(โดยมิใช่ธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจตลาดแบบตรง)

ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
5 Views

 • 2018-10-26
 • 200 อาคารทศพล ชั้นที่ 5 ห้องเลขที่ ดี ถนนรัชดาภิเษก

บริษัท ยูโรฟ จำกัด

ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง ในการขายหรือบริการด้านการเดินทาง การท่องเที่ยว การจัดหาพาหนะและที่พักแรม

ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
5 Views

 • 2018-10-26
 • 431/4 อาคารชุดสาธรเพลส ถนนกรุงธนบุรี

บริษัท ชาร์จสปอต (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการให้บริการทำสื่อโฆษณาซื้อและให้เช่าพื้นที่โฆษณา

ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-10-26
 • 1 อาคารกลาสเฮ้าส์,ชั้นที่1,ห้องพี 01,ซอยสุขุมวิท 25

บริษัท แฮปปี้โก จำกัด

ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ประเภทของใช้ภายในบ้าน และของใช้สำหรับเด็ก(เส้นแต่ธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจตลาดแบบตรง)

ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
5 Views

 • 2018-10-26
 • 481/35 ถนนแสมดำ

บริษัท ฮาร์โมนิแคร์ เมดิคอล เซอร์วิซ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการให้บริการทางการแพทย์ การบริหาร การลงทุน รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การบริหารการลงทุน

ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-10-26
 • 2483 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

บริษัท สามเอสวี จำกัด

ประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สิน อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารชุดหรือห้องแบ่งตลอดจนให้เช่าเครื่อง ฯ

ทุนจดทะเบียน 1,200,000 บาท
5 Views

 • 2018-10-26
 • 4/7-9 ถนนจรัญสนิทวงศ์

บริษัท เอ็มเคซี ไอวีเอฟ จำกัด

ให้บริการด้านการแพทย์ และนำเข้า จำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นตัวแทน ติดต่อ เจรจา ธุรกิจด้านรักษาผู้มีบุตรยาก

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-10-26
 • 8/44 ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว

บริษัท แกรนด์ เฮฟเว่น กรุ๊ป จำกัด

ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ เครื่องดื่มกระป๋อง และเครื่องบริโภคอื่น

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-10-26
 • 24/25 ซอยลาดพร้าว 19

บริษัท เซ็กซี่ เลซ เฮลธ์ แอนด์ บิ้วตี้สปา จำกัด

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ดูแลรูปร่าง ผิวพรรณ หน้าตา ผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนัก นวดเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมความงามทุกประเภท

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-10-26
 • 139 ซอยสุขุมวิท 63

บริษัท ฉันและเพื่อน จำกัด

ประกอบกิจการ ร้านอาหาร จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องบริโภคอื่นทุกชนิด

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
0 Views

 • 2018-10-26
 • 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63

บริษัท คอมเวิร์ค จำกัด

ประกอบกิจการ จำหน่าย ขายปลีก ขายส่งเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
9 Views

 • 2018-10-26
 • 41/16 หมู่บ้าน คาซาลีน่า 1 ซอยนิมิตใหม่ 14 ถนนนิมิตใหม่

บริษัท ลาล่าบิวตี้ จำกัด

ประกอบกิจการขายสินค้าเกี่ยวกับความงาม เครื่องสำอาง สินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ อาหารเสริมสุขภาพ

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
5 Views

 • 2018-10-26
 • 119 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 14

บริษัท ปันสุข 88 จำกัด

ประกอบกิจการจำหน่าย ขายปลีก-ขายส่ง เสื้อยืด และผลิตภัณฑ์ผ้าทุกชนิด

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
5 Views

 • 2018-10-26
 • 28/100 ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 4-2

บริษัท ฟินนิกซ์ กรุ๊ป จำกัด

ประกอบกิจการค้า กระเป๋า เครื่องแต่งกาย เครื่องอุปโภคอื่น ทุกชนิด

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
5 Views

 • 2018-10-26
 • 179/73 ถนนกาญจนาภิเษก

บริษัท พีแอนด์เอ็มจิโซ จำกัด

กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
5 Views

 • 2018-10-26
 • 8/638 หมู่ที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์

บริษัท เอวา เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

จำหน่าย เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน การสอน เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์ทำความสะอาด

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-10-26
 • 98/64 หมู่บ้าน วินนิ่ง เรสซิเดนส์ ถนนศาลธนบุรี

บริษัท ชัยทรัพย์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-10-26
 • 60/149 ถนนเลียบฯฝั่งใต้ ม.วรารมย์

บริษัท สมบูรณ์ เจริญขนส่ง จำกัด

ประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทุกชนิด ทางบก โดยยานพาหนะรถยนต์ทุกประเภท

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-10-26
 • 50/385 ซอยเลียบฯฝั่งเหนือ 8

บริษัท ริชวิทซ์ อีสเทิร์น จำกัด

ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทคลีนิกเวชกรรมที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน รับรักษาผู้ป่วยทั่วไป

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-10-26
 • 431/124 ถนนสรงประภา

บริษัท พลังเครือข่ายไทย จำกัด

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารเสริม อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ น้ำผลไม้ กาแฟเพื่อสุขภาพและอาหารชีวจิต อาหารที่ผลิตและสกัดมาจากธัญพืชทุกชนิด

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
5 Views

 • 2018-10-26
 • 244/35 ซอยวิภาวดีรังสิต 43

บริษัท ไซเคียว โซลูชั่นส์ จำกัด

ประกอบกิจการค้า เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องอะไหล่ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-10-26
 • 99/38 ซอยวัชรพล 10

บริษัท กาลรพี จำกัด

รับเหมาก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย โรงงาน สถานที่ทำการ ถนน สะพานและงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
5 Views

 • 2018-10-26
 • 77/518 ถนนจตุโชติ

บริษัท ทีทรัสรุ่งเรือง จำกัด

ขายวัสดุก่อสร้าง ขายแผ่นเหล็กกรีดลอน หลังคาเมทัลชีส และอุปกรณ์ต่างๆ

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
5 Views

 • 2018-10-26
 • 10/2 ซอยนวมินทร์ 50 แยก 3
3.1443