Results For : All Listings

บริษัท ฮาร์ท ฟาร์มเมอร์ จำกัด

ประกอบกิจการจำหน่ายปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทุกชนิด

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
11 Views

 • 2018-10-29
 • 124/416-417 หมู่ที่ 3

บริษัท ธนิศา ออยล์ จำกัด

ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ ล้าง อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับ ยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
20 Views

 • 2018-10-29
 • 794/8 หมู่ที่ 2

ห้างหุ้นส่วน สุขอนันต์ 1980 จำกัด

ประกอบกิจการรับจ้างประเมินราคาทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตูและภับธรรมชาติ ทุกประเภท

ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
11 Views

 • 2018-10-29
 • 103/1 หมู่ที่ 5

บริษัท แม่ศรี(2018) จำกัด

ประกอบกิจการจำหน่ายประเภทอาหารสำเร็จรูป น้ำพริกแกง น้ำพริกคลุกข้าว เครื่องปรุงรสอาหาร

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
10 Views

 • 2018-10-29
 • 132/15 ถนนราชวิถี

ห้างหุ้นส่วน ถิ่นพุดซา จำกัด

ผลิต จำหน่ายสีตีเส้นจราจร วัตถุดิบการผลิต/วัสดุอุปกรณ์สีตึเส้นจราจร สัญญาณ/ไฟ/เครื่องหมายจราจรทุกชนิด

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
11 Views

 • 2018-10-29
 • 1/7 หมู่บ้าน บ้านสามควายเผือก หมู่ที่ 3

บริษัท ซีเจ ทรัค 168 จำกัด

ประกอบกิจการจำหน่าย รับซื้อ ขาย หิน ดิน ทราย ลูกรัง ขนส่งวัสดุทุกชนิด

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
8 Views

 • 2018-10-29
 • 155 หมู่ที่ 5

บริษัท ธนาวินฟูดส์ จำกัด

ประกอบกิจการซื้อ ขาย สัตว์น้ำทุกชนิด ไม่มีชีวิต ปลาแช่แข็ง ผลไม้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
16 Views

 • 2018-10-29
 • 60/42 หมู่ที่ 1

บริษัท ธารากษิณ จำกัด

ประกอบกิจการค้า ซื้อ จัดหา รับช่วง จัดจำหน่ายไม้ทุกชนิด ไม้เทียม วัสดุผลิตขึ้นรูปและประกอบขึ้นรูป

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
9 Views

 • 2018-10-29
 • 17/55 หมู่ที่ 10

บริษัท มูนไลน์ โรส จำกัด

กิจกรรมบริการอื่นๆที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
9 Views

 • 2018-10-29
 • 55/208 หมู่ที่ 6
3.6923