Results For : All Listings

บริษัท อุบลคอนโทรลซิสเท็ม จำกัด

ประกอบกิจการ รับเหมาติดตั้งออกแบบระบบไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-08-30
 • 20/17 ถนนภาษีเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

บริษัท เจเอ็นพี พลัส จำกัด

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย สถานที่ทำการและงานโยธา

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-08-30
 • 121 หมู่บ้าน บ้านโนนเจริญศึกษา หมู่ที่ 15 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34280

ห้างหุ้นส่วน ช.ไพรัตน์ ก่อสร้าง จำกัด

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารที่พักอาศัยและรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-08-30
 • 70 หมู่ที่ 4 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

บริษัท กรดา กรุ๊ป จำกัด

ให้บริการจำหน่ายอาหาร น้ำชา กาแฟ เบเกอร์รี่ ขนม และเครื่องดื่มอื่นๆทุกชนิด

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-08-30
 • 988/49 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

บริษัท มายเพลส พร็อพเพอร์ตี้ แกรนด์ จำกัด

ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ อาคารพาณิชย์ และอสังหาริมทรัพย์ อื่นๆ

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-08-30
 • 789 หมู่ที่ 1 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

บริษัท เดอ กราวด์ จำกัด

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทุกชนิด

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-08-30
 • 95 หมู่ที่ 12 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

บริษัท เอฟเอ็น ออดิท 789 จำกัด

กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี

ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
4 Views

 • 2018-08-30
 • 8 ถนนบำรุงเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

บริษัท เอสเค แคปปิตอล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และการบริหารจัดการ

ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
2 Views

 • 2018-08-30
 • 89/8 หมู่ที่ 4 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

ห้างหุ้นส่วน กาแฟเข้ม 2018 จำกัด

จำหน่ายเครื่องดื่มทุกชนิด เช่น กาแฟ ชา ช็อคโกเลต นม ผลไม้ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-08-30
 • 211 หมู่ที่ 12 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270

บริษัท ซีตรัสฟาร์มาซี จำกัด

ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์เคมีภัณฑ์เครื่องมือแทพย์

ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
5 Views

 • 2018-08-30
 • 19/4-5 ถนนคชสาร ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

บริษัท เศรษฐีเรือทองเกษตรอินทรีย์ จำกัด

ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ใบชาอบแห้ง ใบชาสำเร็จรูปชาสมุนไพร และชาผลไม้ชนิดต่าง ๆ พร้อมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากใบชาทุกชนิด

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-08-30
 • 72 ซอย20 ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

บริษัท ออร์แกนิคโค จำกัด

ผลิต และแปรรูป สินค้า เกษตร สินค้าออร์แกนิค

ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
4 Views

 • 2018-08-30
 • 34/1 หมู่ที่ 12 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

ห้างหุ้นส่วน พาเพลิน ฟู้ด จำกัด

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารและขนม ประเภทสาหร่ายทอด ข้าวแต๋น

ทุนจดทะเบียน 1,300,000 บาท
4 Views

 • 2018-08-30
 • 260 หมู่ที่ 8 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

บริษัท เอ็น.ที.เอ็น. 88 จำกัด

บริการขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-08-30
 • 10 หมู่ที่ 1 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

ห้างหุ้นส่วน บีเค ซีเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

จำหน่ายออกแบบติดตั้ง ซ่อม ให้เช่า อุปกรณ์สื่อสารระบบภาพและเสียง กล้องวงจรปิด

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-08-30
 • 490/8 หมู่ที่ 6 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

ห้างหุ้นส่วน ไร่ต้นรัก จำกัด

ประกอบกิจการโรงแรม ที่พัก รวมทั้งจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-08-30
 • 309 หมู่ที่ 2 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120

ห้างหุ้นส่วน ไฮ โซ แซ่บ จำกัด

จำหน่ายปลีก-ส่งเส้นข้าวโพดอบแห้ง เครื่องแกง เครื่องปรุงรส น้ำพริก ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ

ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
4 Views

 • 2018-08-30
 • 439/2 ถนนพหลโยธิน ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

บริษัท ไฮ เชียงใหม่ โฮเทล จำกัด

ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า บ้านเรือน ที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม อาพาร์เมนท์

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-08-30
 • 902/3 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

บริษัท ไทยพัฒนาการเกษตรริมโขง จำกัด

ส่งเสริมการปลูกพืชทางการเกษตร เช่น มันเทศ ถั่วทุกชนิด และรับซื้อคืนพืชผลทางการเกษตร

ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
2 Views

 • 2018-08-30
 • 29/2 หมู่บ้าน ใหม่ธาตุทอง หมู่ที่ 16 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
2.6618