Results For : All Listings

บริษัท ตัง รา สิน จำกัด

การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-10-30
 • 200/46 ถนนสุขุมวิท

บริษัท ที.ที.พี.แพ็คกิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการให้บริการบรรจุหีบห่อ และบรรจุสินค้าลงกล่อง เพื่อป้องกันสินค้าเสียหายระหว่างการขนส่ง

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-10-30
 • 24 หมู่ที่ 3

บริษัท เอพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พาร์ท จำกัด

ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเครื่องจักรอุตสาหกรรมและให้บริการรับซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
2 Views

 • 2018-10-30
 • 732 หมู่ที่ 5

บริษัท เค.อาร์.เบสท์ เซอร์วิส จำกัด

ประกอบกิจการค้าเป็นนายหน้า ตัวแทน รับเหมา ในการเพาะปลูก เก็บเกี่ยวผลผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าการเกษตร พืชสวน พืชไร่ ผลไม้ป่า ปศุสัตว์ทุกชนิด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-10-30
 • 329 ถนนมหาชัย

บริษัท บ้านนอกคอกนา เขาใหญ่ จำกัด

ประกอบกิจการ ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ขายสินค้าทางการเกษตรและให้บริการสถานที่พักเชิงเกษตร

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-10-30
 • 469/3 หมู่ที่ 7

บริษัท สิงห์ทอง เมทัลชีท จำกัด

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักร เหล็กม้วน หลังคาเหล็ก เหล็กรูปพรรณ รางน้ำฝน ครอบหลังคา ประตูม้วน

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-10-30
 • 227 หมู่บ้าน ลำเชิงไกร หมู่ที่ 9

บริษัท ส.สุกัญญา จำกัด

ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน โดยจัดซื้อที่ดินแปลงใหญ่แล้วนำมาแบ่งเป็นแปลงย่อย เพื่อขายหรือให้เช่า

ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-10-30
 • 57 หมู่ที่ 1

บริษัท มีทรัพย์พิโก จำกัด

ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน โดยมีโฉนดที่ดินหรือเอกสารทางกรมที่ดินเป็นหลักประกัน

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-10-30
 • 756/4 หมู่ที่ 1

บริษัท พิโกอุดมทรัพย์ จำกัด

ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน โดยมีโฉนดที่ดินหรือเอกสารทางกรมที่ดินเป็นหลักประกัน

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-10-30
 • 729 หมู่ที่ 24

บริษัท ดีแอนด์ซี คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าที่จำหน่ายเครื่องสแกนเนอร์ที่ใช้สำหรับตรวจไม้

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-10-30
 • 262 หมู่ที่ 7

บริษัท วิมลชัย คอนสตรัคชั่น จำกัด

รับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน และงานก่อสร้างอย่างอื่นรวมทั้งงานโยธาทุกประเภท

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
2 Views

 • 2018-10-30
 • 588/197 หมู่บ้าน ชลพฤกษ์ พาร์ควิลล์ หมู่ที่ 5

บริษัท ฮารุมิ ฮานะ จำกัด

ประกอบกิจการค้าอาหารสำเร็จรูป น้ำซอส และเครื่องบริโภคอื่นๆ

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-10-30
 • 45/95 หมู่ที่ 14

บริษัท ฮารุมากิ จำกัด

ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายธุรกิจแฟรนไชส์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารญี่ปุ่น

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-10-30
 • 45/95 หมู่ที่ 14

บริษัท ชุมทอง24 เค224 จำกัด

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาจัดอบรมให้คำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรการส่งเสริมการขาย

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-10-30
 • 99/143 ถนนสารคาม-วาปีปทุม
3.1685