Results For : All Listings

บริษัท ลัคกี้ ดับเบิลแอล จำกัด

ประกอบกิจการซื้อ ขาย เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านชนิดต่าง ๆ

ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-08-31
 • 36 ซอย11(ถนนนิมมานเหมินทร์) ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

บริษัท ชิงกง จำกัด

ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-08-31
 • 169/2 หมู่ที่ 4 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

บริษัท ลูเครทีฟ บิวตี้ 624 จำกัด

ประกอบกิจการจัดจำหน่ายอาหารเสริมและเครื่องสำอางทุกชนิด

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
11 Views

 • 2018-08-31
 • 62/4 ถนนตรัสวงค์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

บริษัท พ่อเลี้ยงปูน จำกัด

ประกอบกิจการค้า อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป และเครื่องบริโภคอื่น

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
5 Views

 • 2018-08-31
 • 50 หมู่ที่ 6 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

บริษัท ไชยบุรี ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด

ประกบอกิจการ รับปรึกษา ด้านกฎหมาย กฎหมาย ทำนิติกรรม ทำสัญญา และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-08-31
 • 89 หมู่ที่ 8 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

ห้างหุ้นส่วน เคที แฟมิลี่ จำกัด

ประกอบกิจการเกี่ยวกับให้บริการเช่าเครื่องซักผ้า อบผ้า แบบอัตโนมัติทุกชนิด

ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
4 Views

 • 2018-08-31
 • 43/1 หมู่ที่ 6 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

บริษัท ฟอร์เทรนด์เรียลเอสเตท จำกัด

ประกอบกิจการโรงแรม ที่พัก

ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
3 Views

 • 2018-08-31
 • 310 อาคารไอคอน ปาร์ค ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 237 ถนนมณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

บริษัท โมไบล์ซุปเปอร์เคส จำกัด

จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์มือถือ เคสโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์ มือถืออื่น ๆ

ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
3 Views

 • 2018-08-31
 • 115/310 หมู่ที่ 2 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

บริษัท เคพีเอ็น เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด

ประกอบกิจการจำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิด อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-08-31
 • 65/3 หมู่ที่ 11 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160

ห้างหุ้นส่วน ลูกนาคราช จำกัด

ประกอบกิจการให้บริการเช่ารถทุกชนิด ทั้งที่จัดหาคนขับให้หรือไม่มีคนขับ

ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
5 Views

 • 2018-08-31
 • 86 หมู่ที่ 3 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

บริษัท ยู พี ดี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประกอบกิจการให้บริการรับติดตั้ง ให้เช่า ซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
2 Views

 • 2018-08-31
 • 38 หมู่ที่ 6 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140

บริษัท ยิ่งพัฒนา ฟู้ดส์ จำกัด

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหาร รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคทุกชนิด

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
2 Views

 • 2018-08-31
 • 65 หมู่ที่ 10 ต.คณฑี อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

ห้างหุ้นส่วน ป.เจริญทรานสปอร์ต2018 จำกัด

ขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งในและต่างประเทศตามพิธีการศุลกากร

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-08-31
 • 118 หมู่ที่ 5 ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150

ห้างหุ้นส่วน พรชัย เอ็นจิเนียร์ริ่ง 2018 จำกัด

ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ เขียนแบบ รับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-08-31
 • 1/16 หมู่ที่ 8 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ห้างหุ้นส่วน จูเนียร์ แอนด์ สมาร์ท เพ็ท จำกัด

ประกอบกิจการจำหน่าย อาหารสัตว์ หัวอาหารหรืออาหารสำเร็จรูป ของสัตว์ทุกชนิด

ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
4 Views

 • 2018-08-31
 • 434/160 หมู่ที่ 8 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

บริษัท รุ่งโรจน์การเกษตร (2018) จำกัด

ประกอบกิจการค้าข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่ว งา พืชไร่ และพืชผลทางการเกษตรอื่นทุกชนิด

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-08-31
 • 63 หมู่ที่ 4 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170

ห้างหุ้นส่วน ชญาภิรมย์ จำกัด

ประกอบกิจการค้าพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด เครื่องอุปโภคและบริโภค

ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-08-31
 • 30 หมู่ที่ 9 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

บริษัท ไอเดียเฮาส์ 1 จำกัด

ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-08-31
 • 32/70 หมู่ที่ 4 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

บริษัท เค ลีกัล มงคลชัย จำกัด

ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทนายความ

ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
3 Views

 • 2018-08-31
 • 228/1 ซอยชาวดิน ถนนศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

บริษัท เอ็มแอลเค ฟู้ดส์ แอนด์ โปรดักท์ จำกัด

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย ขนมทองม้วน ทองม้วนสด ขนมไทย ขนมเบเกอรี่ ขนมปัง และขนมทุกชนิด

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-08-31
 • 99 หมู่ที่ 5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

บริษัท ไอคอน ซัพพลาย จำกัด

ประกอบธุรกิจบริการ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบรรจุภัณฑ์ รับเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้แนะนำ

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-08-31
 • 88/296 หมู่ที่ 5 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

ห้างหุ้นส่วน ชุนเกษา จำกัด

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง , สร้างถนนทุกประเภท

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-08-31
 • 2/1 หมู่ที่ 6 ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

บริษัท ที เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด

การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-08-31
 • 92/1 หมู่ที่ 7 ซอยเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

บริษัท ที เอ็น เวิลด์ซัพพลาย จำกัด

การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-08-31
 • 18/5 หมู่ที่ 13 ซอยเพชรเกษม 91 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
2.7892