Results For : All Listings

บริษัท ซอร์โร่ จำกัด

ประกอบกิจการค้า เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า

ทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท
3 Views

 • 2018-08-31
 • 178/5 หมู่ที่ 4 ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21190

บริษัท ทรัพย์ทวีคูณ 789 จำกัด

จัดซื้อที่ดินแปลงใหญ่และแบ่งแยกออกเป็นแปลงเล็ก

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-08-31
 • 25/1 หมู่ที่ 6 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

บริษัท วิน โปรเฟสชั่นนอล จำกัด

ให้บริการปรึกษา แนะนำ และวางระบบบริหารงานด้านบุคคล วิเคราะห์งานด้านแรงงานสัมพันธ์

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-08-31
 • 999/43 หมู่ที่ 1 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ห้างหุ้นส่วน ดีเจที อลูกลาส แอนด์ คอมโพสิท(ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการให้บริการติดตั้งกระจก อลูมิเนียม หน้าต่าง ประตู ตามอาคาร โรงงาน และที่พักอาศัย

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-08-31
 • 189/31 หมู่ที่ 5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

บริษัท พลาสติกนูโงเฉิง จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต สินค้า ชิ้นงาน ชิ้นส่วน เม็ดพลาสติกและสินค้าทุกชนิดที่ทำจากพลาสติก

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
0 Views

 • 2018-08-31
 • 42/1 หมู่ที่ 12 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

บริษัท ทีทีเค.คอนเนคชั่น จำกัด

ประกอบกิจการให้บริการออกแบบวางระบบเกี่ยวกับประปา ไฟฟ้าแรงดันต่ำ แรงสูง

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-08-31
 • 59/289 หมู่ที่ 2 ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

ห้างหุ้นส่วน เหล่าดำรงเขาใหญ่ จำกัด

ประกอบกิจการขุด เจาะ ตัก ดูด ขน เคลื่อนย้าย ถ่ายเท ดิน อิฐ หิน ปูน ทราย กรวด รวมถึงแร่ธาตุอื่นทุกชนิด

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-08-31
 • 211/1 หมู่ที่ 12 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

บริษัท บุญญาวัฒน์ 968 จำกัด

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าพืชเกษตรกรรม สิ่งของชนิดต่างๆ และขนส่งโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-08-31
 • 828/50 หมู่ที่ 6 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

บริษัท ช.รุ่งเรือง 1 จำกัด

ประกอบกิจการให้บริการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-08-31
 • 24 หมู่ที่ 7 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170

ห้างหุ้นส่วน ฟองหอม (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการซื้อ ขายและผลิต ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ ซึ่งใช้สำหรับการทำความสะอาดยานพาหนะ

ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
4 Views

 • 2018-08-31
 • 144/46 หมู่ที่ 4 ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ห้างหุ้นส่วน ทัวร์บ้านเฮา จำกัด

ให้บริการเช่า/เหมารถบัสรับส่งผู้โดยสารแบบไม่ประจำทาง

ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
3 Views

 • 2018-08-31
 • 50 หมู่ที่ 1 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34310

บริษัท พรสิน 2507 จำกัด

รับเหมาก่อสร้าง

ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-08-31
 • 73 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

บริษัท ไรซิ่ง สตาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

วิจัย พัฒนา จำหน่าย ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ไอทีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ปรึกษาและการตลาด

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-08-31
 • 789/267 หมู่ที่ 17 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

บริษัท เอ็ม.เค.ที. 168 ทรานส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-08-31
 • 430 หมู่ที่ 2 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110

บริษัท อาร์ ซี ที บิวดิ้ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ประกอบกิจการบริการรับจัดกิจกรรมนันทนาการ งานอีเว้นท์ กิจกรรมนอกสถานที่ทั้งภายในและภายอกอาคาร

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-08-31
 • 252/4 หมู่ที่ 2 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330

บริษัท สันติรัตน์บิวดิ้ง จำกัด

ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างทุกประเภท

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-08-31
 • 192 หมู่ที่ 12 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140

บริษัท ดับเบิ้ลยูเอ็ม 83 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างฯลฯ

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-08-31
 • 83 ถนนผังเมือง1 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000

บริษัท วิน มันนี่ จำกัด

การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-08-31
 • 112/1 ถนนเลี่ยงเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

บริษัท กัญญณัชค้าแก้ว จำกัด

การขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
4 Views

 • 2018-08-31
 • 233 หมู่ที่ 9 ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

บริษัท ดราก้อน อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกอบกิจการให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาการจัดจำหน่าย นำเข้า ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค ทุกชนิด

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
3 Views

 • 2018-08-31
 • 161/15 หมู่ที่ 4 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
2.7581